top of page

Aktiivisuus väylänä työelämään

Jaakko Kalske, VTM, opiskelija-asiamies aloitti valtsikassa vuonna 2009 yleisessä valtio-opissa, politiikan tutkimuksen linjalla. Opintoja ennen taustalla oli lähinnä lukio, asepalvelus sekä muutaman kuukauden verran varastohommia. Pitkänä sivuaineena hän luki viestintää.

Fuksisyksynä Kalske tuli valituksi ainejärjestönsä VOOn hallitukseen tiedotusvastaavaksi.

"Järjestöhommissa tulikin sitten pyörittyä lopulta käytännössä koko opiskeluaika, sillä seuraavana vuonna olinkin VOOn puheenjohtaja, ja sen jälkeen toimin Kannunvalajien hallituksessa pari vuotta, tiedottajana, web- ja tilavastaavana sekä varapuheenjohtajana", Kalske sanoo.

Myös liiton opiskelijatoiminta SYY-HYn puheenjohtajana sekä hallinnon opiskelijaedustajana toimiminen tuli Kalskeelle tutuksi. Töissä kokemusta kertyi pääasiassa kesätöiden ja viikonloppuvuorojen muodossa. Kalske oli myös monta kesää HUSin palveluksessa osastonsihteerinä kirurgisilla osastoilla ja teki keikkaa teho-osastolla.

"Varsinaisesti ensimmäinen lähelläkään omaa alaa oleva työ oli myös virallisesti HUSin alaisena. Toimin kesällä 2013 tutkimus- ja kehittämisavustajana HY:n lääkiksen ja HUSin yhteisprojektissa, jossa tein analyysia lääketieteen opiskelijoiden amanuenssiharjoitteluista ja lääkäriharjoitteluista. Tuloksena tästä oli n. 70-sivuinen tilastoraportti, josta tehtiin myöhemmin myös artikkeli lääkärien Duodecim-julkaisuun," Kalske kertoo.

Oman alan töitä Kalske sai varsinaisesti opintojen ollessa loppusuoralla. Gradu oli tekovaiheessa ja järjestötoiminnasta “eläköityminen” alkoi tuntua realistiselta. Kalske sai kuulla, että YKA hakee opiskelija-asiamiehen opintovapaasijaista. Työtä tarjottiin kolmena päivää viikossa ja tehtäväkenttä kattoi valtakunnallisen opiskelijatoiminnan koordinoinnin.

"Päätin hakea tehtävään ja aloitin YKAn palveluksessa maaliskuussa 2014. Marraskuussa valmistuin maisteriksi ja jatkoin liitossa. Vuoden 2015 olin suurimmilta osin nimikkeellä jäsenkoordinaattori, mutta opiskelijatoiminta kuului tehtäväkenttiini. Tehtävä muuttui myös täysipäiväiseksi. Lopulta joulukuussa 2015 työsuhteeni vakinaistettiin edeltäjäni siirtyessä muihin tehtäviin. Näissä hommissa siis edelleen, mutta tulevaisuus on tietysti avoin eikä opiskelija-asiamiehenä olla eläkeikään asti!"

Mitä Jaakko Kalske kehottaa valtsikalaisia tekemään?

"Tulevaisuuden valtsikalaisia kehottaisin ensinnäkin nauttimaan täysin rinnoin opiskeluajasta ja olemaan aktiivinen. Aktiivisuus paitsi kehittää taitoja ja luo verkostoja, on myös kivaa ja saattaa hyvinkin luoda luontevan väylän työelämään. Eläkeuudistusten toteutuessa realisoituu se, että työuramme tulevat olemaan jokseenkin pitkiä - sitä kyllä siis ehtii olemaan vakavasti otettava veronmaksaja pidempään kuin tarpeeksi," Kalske neuvoo.

Kalske myös muistuttaa, että hänen kohdallaan työpaikka aukesi juuri järjestökokemuksen kautta, joka on myös kehittänyt hänen työelämässä tarvittavia taitojaan.

"Sanomattakin lienee selvää, että aktiivisuuden kautta saa myös hyvää – ennen kaikkea konkreettista – materiaalia työhakemuksiin sekä CV:n täytettä, joka on tärkeää varsinkin nuorille työnhakijoille, joilla varsinaista työkokemusta ei vielä oikein ole."

Teksti: Lilja Kettunen

Kuva: YKA

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page