top of page

Sisäministeriö: ”Profiloi osaamisesi työnantajan tarpeisiin”


Johtamisopinnot, oikeustieteelliset opinnot, yhteiskuntatieteet ja kielet. Näistä kaikista on hyötyä, jos ura ministeriön virkamiehenä kiinnostaa.

– Vastavalmistunut pääsee pitkälle sillä, että on valmis tarttumaan monenlaisiin tehtäviin ja kehittymään ammattilaiseksi käytännön työssä, sisäministeriön ylitarkastaja Hanne Huvila sanoo.

Yhteiskuntatieteilijöillä on perinteisesti erinomainen kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Sisäministeriössä yhteiskuntatieteilijät voivat työskennellä esimerkiksi strategiatyön ammattilaisina tai erikoistua vaikka pelastustoimen kansainvälisiin kysymyksiin. Tulevaan työuraansa voikin vaikuttaa paljon omalla työkokemuksellaan.

– Yhteiskuntatieteelliset opinnot opettavat ajattelemaan, etsimään tietoa ja ennen kaikkea kyseenalaistamaan sekä tuottamaan analysoituja vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi, Huvila kuvailee.

Vastavalmistuneelle erilaiset virkanimikkeet eivät kuitenkaan välttämättä kerro työtehtävän tasosta. Huvila rohkaiseekin työnhakijoita tekemään taustatutkimusta ja miettimään oikeaa tasoa, jolta hakea töitä.

– Ministeriössä erityisasiantuntija tarvitsee vahvaa substanssiosaamista, jota vastavalmistuneella harvoin vielä on. Toisaalta joissakin virastoissa asiantuntija-päätteiset nimikkeet saattavat olla yleisiä vastavalmistuneillekin sopivissa tehtävissä, Huvila kertoo.

Korkeakouluharjoittelijoita haetaan sisäministeriöön kerran vuodessa; perinteisesti hakuaika on ollut joulukuusta helmikuuhun. Sisäministeriössä voi päästä harjoitteluun esimerkiksi hallinto- ja kehittämisosastolle, poliisiosastolle, pelastustoimeen tai sisäisen tarkastuksen yksikköön.

– Sisäministeriössä tarvitaan moniosaajia. Harjoittelu sisäministeriössä on loistava tapa päästä katsomaan kiinnostaako jokin tietty substanssiala. Ulkoasiainministeriön lisäksi myös muista ministeriöistä löytyy paljon kansainvälisiä tehtäviä, Huvila muistuttaa.

Tutustu myös muihin Sisäministeriön työntekijöihin ja heidän tehtäviinsä:

Työssä sisäministeriössä: poliisitarkastaja Ari Evwaraye

Työssä sisäministeriössä: poliisiylitarkastaja Pekka Aho

Teksti ja kuva: Henni Purtonen

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page